Tòa A4 | Triển khai xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu đô thị TBCO RIVERSIDE.

Tòa A4 | Triển khai xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu đô thị TBCO RIVERSIDE.

Tính đến ngày 30 tháng 3, tức là gần 1 tháng sau khi triển khai, toàn bộ hạ tầng san lấp mặt bằng của hệ thống giao thông kết nối khu đô thị TBCO RIVERSIDE trên địa bàn phường Quang Vinh với các vị trí trọng điểm của thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành 80% tiến độ, nhanh hơn 2 tháng so với dự kiến ban đầu. Sự vào cuộc quyết liệt và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo và chủ đầu tư - tập đoàn Tiến Bộ : đưa phía đông thành phố Thái Nguyên trở thành “ Thành phố ven sông” của Việt Nam, hệ thống cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông sẽ được triển khai nhanh chóng trong năm 2017 để làm tiền đề cho sự phát triển của thành phố trong tương lai.

z621522049647_b30ba303995ab2d9eaa8ead5800023c3z621522414453_f7c01417a5a1f165813914599ba1937dz621522615729_1591f3b99e264c08f0cce13401986527z621522840862_837cb7bf02e9090d1187c6eebb8b4019z621523109748_c9399feb422ce9c22482d7a0f257cc92

Nhận xét

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS Zland
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Họ tên *
Số điện thoại
+
0967562762